Tháng 5 về rộn ràng hái mận Mộc Châu

4 Tháng Mười, 2019 3 Comments

Mộc Châu được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” bởi thời tiết cũng như cảnh vật bốn mùa đều đẹp. Tháng 12 mang cái lạnh mơn man với cải trắng […]