Trà Quế – Ngôi làng thơm mùi húng vị

10 Tháng Mười, 2019 3 Comments

Ai về Trà Quế thì về Trà Quế có nghề nấm giá đậu xanh Sớm mai đi bán rau hành Chiều về tưới nước suốt canh chưa nằm Khuya thì […]